Research Grant Opportunities

Ditulis oleh Admin ITU on .

JADUAL PEMBUKAAN DANA PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL 2014

BIL. PEMBUKAAN GERAN TARIKH
1. Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) Fasa 1/2014 10 Februari 2014 - 10 Mac 2014
2. Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2014 24 Februari 2014 - 24 April 2014
3. Skim Geran Penyelidikan Eksploratori (ERGS) Fasa 1/2014 17 Mac 2014 - 19 Mei 2014
4. Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) Fasa 1/2014 03 April 2014 - 12 Jun 2014
5. Research Acculturation Grant Scheme (RAGS) 2014 23 Jun 2014 - 29 Ogos 2014
6. Research Acculturation Collaborative Effort (RACE) 2014 Ogos 2014
7. Geran Sanjungan Penyelidikan (GSP) 2014 1 September 2014 - 30 September 2014

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Cik Rohani Husin

Pegawai Penyelidik Sosial

ITU-UUM Asia Pacific Centre of Excellence for Rural ICT Development

Ext.: 04-928 4957

Kemaskini pada 26 Januari 2014