SEKITAR LAWATAN RASMI TNC (P&I) KE ITU-UUM

Ditulis oleh Admin ITU on .

Lawatan rasmi tersebut telah  menyentuh beberapa strategi dan langkah penambahbaikan yang perlu di ambil oleh ITU-UUM serta perkongsian idea yang dapat memantapkan lagi ITU-UUM sebagai Centre of Excellent (CoE).  Selain itu, beberapa isu dan halangan juga turut dibincangkan serta  beberapa inisiatif yang  perlu dilaksanakan bagi memperkemaskan lagi struktur ITU-UUM dalam mencapai sasaran tahunan dan  bergerak seiring dengan pelan strategik universiti. Turut hadir dalam majlis tersebut adalah Pegawai Pengiring, En Abdul Shakur Bin Abdullah dan semua staf ITU-UUM.